2022/2023 Akademik Takvimi ve Bahar Yarıyılına İlişkin Senato Kararı

T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ'ne
Erişmek İçin Tıklayınız.


T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SENATO KARARI


Toplantı Tarihi:20/02/2023                                                                                       Toplantı Sayısı: 651
 
KARAR 2. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin Ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı ve akabinde yapılan açıklamalar doğrultusunda Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak esasların belirlenmesinin görüşülmesi ele alındı.
Yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremin Ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı ve akabinde yapılan açıklamalar doğrultusunda Üniversitemizde 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak esasların aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmesinin;
 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA UYGULANACAK ESASLAR

 
1-Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerinin başlama tarihinin (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) 27 Şubat 2023 Pazartesi günü olarak belirlenmesinin ve Akademik Takvimin Ek-1’de olduğu şekilde kabulünün,
2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretimin, uygulamalı eğitimi kapsayan ve aşağıda listelenen programlar haricinde tüm ön lisans ve lisans programları ile hazırlık sınıfı ve lisansüstü eğitimin-öğretimin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasının,
a. Tıp Fakültesi’nin 4,5. ve 6. Sınıfları
b. Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıfı
c. Veterinerlik Fakültesi 5. Sınıfı
d. (7+1) Programı uygulayan Teknoloji Fakültesinin tüm bölümleri ve Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü (+1 döneminde)
e. Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü), İslami İlimler Fakültesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulamalı eğitimleri
f. Mezun durumuna gelmiş ve meslek stajı eksik kalmış öğrencilerin zorunlu / seçmeli meslek stajları
3- Ortak zorunlu derslerin (ATB, ATB-Y, TDB, TDB-Y, Yabancı Dil) uzaktan öğretim yöntemiyle asenkron olarak verilmesinin,
4- Teori ve uygulama saatleri olan derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasının, derslere ait uygulama kısımlarının ise Nisan ayından sonraya bırakılmasının, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde uygulamanın proje çalışmalarıyla / yaz döneminde / bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yapılabilmesinin,
5- Kahramanmaraş ve çevre illerini etkileyen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Derslerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-2’de olduğu şekilde belirlenmesinin,

Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma), Özel Öğrencilik, Kayıtlar, İşyeri Eğitimi ve Stajlar
6- Talep eden her üniversite öğrencisinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilmesinin, dileyen öğrencinin kayıt dondurma işlemi için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde (17 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar) kayıt dondurma başvurusunda bulunabilmesinin, öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyılın azami öğrenim süresinden sayılmamasının, mazeretleri nedeniyle bu tarihler içerisinde başvuru yapmayanların mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin yeniden değerlendirilmesinin ,
7- Depremzede öğrencilerin işyeri eğitimi dersi başlangıç ve bitiş tarihleri, depremden etkilenen illerde bulunan işyeri eğitimi alınacak firma değişikliği veya bu işyerlerinde işe başlama ve bitiş tarihleri, zorunlu/seçmeli meslek stajına başlama ve staj yerleri değişikliği vb. taleplerin öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim yönetim kurullarında değerlendirilmesinin,
8- Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki tüm akademik birimlerde kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri 24 Şubat 2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, mazereti nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencilerin ders kayıtlarının 27 Şubat- 03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılmasının,
9- Son sınıf öğrencilerinin Pedagojik Formasyon eğitimi başvuru tarihlerinin 27 Şubat- 02 Mart 2023, pedagojik formasyon eğitimi başvuru sonuçları ilanının 03 Mart 2023 Cuma günü yapılmasının,
10- Depremzede öğrencilerin; 14 Nisan 2023 Cuma günü mesai sonuna kadar yapacakları kayıt yenileme ders kayıt taleplerinin akademik birimler tarafından değerlendirilmesinin,
11- Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabilmelerinin ve özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren (27 Şubat 2023) 3 hafta içerisinde (17 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar) başvurabilmelerinin,
a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.
b. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.

Devam Koşulu
12- Uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülen dersler için öğrencilerin “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen devam koşullarını yerine getirmelerinin.
13- Devam şartını yerine getirmek için, senkron (eş zamanlı) derslerde öğrencinin canlı olarak derse katılmasının ya da ders saatini takip eden 72 saat içerisinde dersin kaydını izlemesinin, bu süre geçtikten sonra kaydın izlenmesinin devam şartının yerine getirilmesine etki etmeyeceğinin, eşzamansız derslerin dönem sonuna kadar izlenerek devam şartının yerine getirilebileceğinin,
 
Ölçme ve Değerlendirme
14- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılındaki ara sınavlar ile akademik takvimde yer alan diğer sınavların hangi yöntemle yapılacağına ilişkin kararın süreç içerisinde değerlendirilerek Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklamaya göre karara bağlanmasının,

Diğer Hususlar
15- Üniversitemizin Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı ve Çalışma Odaları gibi alanlarının depremden etkilenen ve internet/cihaz erişim sorunu yaşayan öğrencilerimiz ile İlimizde bulunan diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kullanımına açılabilmesinin,

Uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme Tarihi : 07.03.2023 15:55 Okunma Sayısı : 847

Son Duyurular