Hakkımızda

          Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  4 Ocak 1995 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 12 Ocak 1995 tarihli onayı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Sonrasında 25 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 9577044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre üniversitemize bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yüksekokul bünyesine bağlanmıştır. Daha sonra 2000 yılında Rekreasyon Bölümü, 2002 yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2003 yılında Spor Yöneticiliği Bölümü, 2014 yılında ise Engelli Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü açılmıştır. Dört bölüm ve yedi program ile lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığının 15.01.2015 tarihli ve 485660 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 26.01.2015  tarihli kararı ile kapatılarak yerine aynı kararla Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.
          Fakültemiz kamu ve özel sektör içerisinde bulunan ilgili alanlara bilgi ve becerilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Beden Eğitimi ve Spor (normal öğretim), Antrenörlük Eğitimi (normal ve ikinci öğretim), Spor Yöneticiliği (normal ve ikinci öğretim) ve Rekreasyon (normal ve ikinci öğretim) Bölümlerinden oluşan yedi program ile eğitim öğretim faaliyetlerini  sürdürmektedir. Fakültemiz bünyesindeki Engelli Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü 2018 yılında kapatılmıştır.
          Fakültemiz, suni çim futbol sahası, tartan atletizm pisti, 2 adet spor salonu, kondisyon ve güç geliştirme merkezi, dans, aerobik ve step, cimnastik, masaj, mücadele sporları salonu, tenis sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu, plaj, hentbol, voleybol ve futbol sahalarının buluduğu kampüs içerisinde yer almakta ayrıca Spor  Bilimleri Fakültesi binasında bilimsel araştırma uygulama laboratuvarı, seminer odası, müsabaka analizi laboratuvarı, kütüphane, toplantı odası, amfi ve çok sayıda derslik bulunmaktadır.