İÇ KONTROL

* Spor Bilimleri Fakültesi Teşkilat Şeması

* Spor Bilimleri Fakültesi Organizasyon Şeması

1-ÖZEL KALEM


*Görev Tanımları
*Duyuru İşlemleri

2-ÖĞRENCİ İŞLERİ

*Görev Tanımları
*Hassas Görev ve Riskler Formu

 İş Akış Şemaları
*Akademik Yetersizlik ve Mezuniyet İşlemlerinin İşleyişi
*Burs Başvuru İşlemleri
*Danışman Belirleme İşlemleri
*Ders Görevlendirme İşlemleri
*Ders Yazılım Hatalarına İlişkin İşlemler
*Derslerin Sisteme Girilmesi İşlemleri
*Dikey Geçişle Gelen  Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
*Diplomaların İmzalanması İşlemi
*Duyuru İşlemleri
*Ek Kontenjanla Gelen Öğrencilerin Kayıt ve Diğer İşlemleri
*Farabi Programı ile Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
*Farabi Programı ile Giden Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 
*Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri
*Haftalık Ders Programı  Süreci İşlemleri
*Harç İşlemleri ve Harç İadesi İşlemleri
*İki Yarıyıl Üst Üste Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi İşlemleri 
*Kayıt Silme İşlemleri
*Kayıt Yenileme İşlemleri
*Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Burs İşlemleri
*Mezuniyet İşlemi
*Mezuniyet Tören İşlemleri
*Öğrenci Belgesi İşlemleri
*Öğrenci Dilekçesi Karşılığı Verilen İlgili Makama Yazıları İşlemleri
*Öğrenci Disiplin İşlemleri  
*Öğrenci Kimlik İşlemleri 
*Öğrenci Temsilciliği Seçim İşlemleri
*Öğrencilerin İzinli Sayılması (Kayıt Dondurma) İşlemleri
*Öğrencilerin Muaf Olmak İstedikleri Derslere İlişkin İşlemler
*Özel Yetenek Sınav İşlemleri
*Sınav Programı İşlemleri
*Şeref Yüksek Şeref  Belgesi İşlemleri
*Tek Ders Başvuru  İşlemi   
*Transkript İşlemleri
*Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri
*Yatay Geçişle Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
*Yemek Bursu İşlemleri
*Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri

3-BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

*Görev Tanımları

İş Akış Şemaları
*Bölüm Kurulu,Akademik Kurul, Komisyon Kararları İş Süreci
*Duyuru İşlemleri Süreci
*Görevlendirmeler (40 a) Süreci
*Haftalık Ders Programı Süreci
*Hastalık İzin Süreci
*Mazeret İzni Süreci
*Yıllık İzin Süreci
*Öğretim Elemanı Yeniden Atama Süreci
*Sınav Programı Süreci

4-PERSONEL İŞLERİ

*Görev Tanımları
*Hassas Görev ve Riskler Formu

 İş Akış Şemaları
*Araştırma Görevlisi yeniden atanma süreci
*Bölüm Başkanlığı Atama Süreci
*Doktor Öğretim Üyesi Atanma Süreci
*Görevlendirmeler (35. Madde) Süreci
*Görevlendirmeler (39. Madde) Süreci
*Görevlendirmeler (40 a Madde ) Süreci
*Hastalık İzni Süreci
*Mazeret İzin Süreci 
*Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atama Süreci
*Personel Disiplin İşlemleri Süreci
*Personelin Kıdem Terfi Süreci
*Yıllık İzin Süreci

5-TAHAKKUK İŞLERİ

*Görev Tanımları
*Hassas Görev ve Riskler Formu

 İş Akış Şemaları
*Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci
*Fazla Mesai Ücreti Ödeme Süreci
*Giyim Yardımı Ödeme Süreci
*Jüri Üyeliği Ücreti Ödeme Süreci
*Maaş Ödeme Süreci
*Ölüm Yardımı Ödeme Süreci
*Sınav Ücreti Ödeme Süreci
*Yaz Okulu Ders Ücreti Ödeme Süreci
*Yolluk Ödeme Süreci


6-TAŞINIR VE SATIN ALMA İŞLERİ

*Görev Tanımları
*Hassas Görev ve Riskler Formu

 İş Akış Şemaları
*Aynıyat Defterlerinin Kaydı ve Hazırlama Süreci
*Aynıyat Tesellüm Makbuzunun Kesilme Süreci
*Bütçe Hazırlama Süreci
*Demirbaş Malzeme Terkin Süreci
*Demirbaş Malzemenin Takip Süreci
*Depo Sayımı ve Sayıştay Hesap Cetvellerinin Düzenlenme Süreci
*Sarf Malzeme Çıkış Süreci
*Satın Alma Süreci

Hizmet Standardı

Hizmet Envanteri