İdari Personel

Yalçın DEMİRBİLEK
Fakülte Sekreteri
Songül MAZI
Sekreter
Dekan Özel Kalem
Hacer UÇARCI
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Personel Bürosu
Sedayi MENTEŞ
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe Bürosu
Emine KIZILTEPE
Memur
Öğrenci İşleri
Fikriye KÖKCÜ
Bilgisayar İşletmeni
Ayniyat Bürosu
Güllü AVCI
Bilgisayar İşletmeni
Anabilim Dalları Bürosu
Gani ÜLKÜ
Bilgisayar İşletmeni
Ayniyat Bürosu
Mehmet KOYUNCU
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İrtibat Bürosu
Yılmaz ÇİMEN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci İşleri Bürosu
Mete ŞİMŞEK
Hizmetli
Antrenörlük Eğt. ve Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Bölüm Sekreteri
Cemil ŞAHİN
Hizmetli
>