Diploma İşlemleri

Diploma İşlemleri
Mezun Olan Öğrencilerin Diploma Veya Geçici Mezuniyet Belgesi Alabilmeleri İçin Yapmaları Gereken İşlemler
Mezuniyeti onaylanan öğrenciler ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırladıktan sonra ilgili banka hesabına diploma harcını yatırır. İlişik kesme belgesi, banka dekontu ve nüfus cüzdanı örneğini ilgili okulun öğrenci işleri bürosuna teslim ettikten sonra diplomalar hazırlanıncaya kadar okulundan geçici mezuniyet belgesi alabilirler.
Diplomalar hazırlandığında öğrenciler aldıkları geçici mezuniyet belgesini (aslı) yanlarında getirerek Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diplomalarını alabilirler.
Öğrenci mezun olduktan sonra geçici mezuniyet belgesi almamış ise ilgili okullardan alacakları ilişik kesme belgesini hazırladıktan sonra ilgili banka hesabına diploma harcını yatırır. İlişik kesme belgesi ve banka dekontu ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.
Diplomasını Veya Geçici Mezuniyet Belgesini Kaybeden Öğrencilerin Yapmaları Gereken Işlemler
Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra yayımlanan ilan ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diplomalarını alabilirler.
Diplomasını kaybeden öğrenciler Türkiye baskısı olan bir gazetede zayi ilanı verdikten sonra diploma harcını yeniden ilgili bankaya yatırır ; yayımlanan zayi ilanı, banka dekontu ve bir dilekçe ile birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi halinde öğrencilere bir defaya mahsus yeni bir diploma hazırlanarak verilir. Yeni diplomada ikinci nüsha ibaresi yer alır.
Not:
      * Öğrenciler diploma veya geçici mezuniyet belgelerini şahsen veya noter vekaleti verdikleri kişiler aracılığı ile alabilirler. (noter vekaleti verilen kişiler vekalet belgesinin aslı ile geçici mezuniyet belgesi alınmış ise belgenin aslını yanlarında getirmek zorundadır)

       * Mezun öğrenciler ilgili okullarına müracaat ettikleri takdirde lise diplomalarını (aslı) alabilirler.